Fast Tracking SuccessИнициативата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Fast Tracking Success е насочен към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони.

Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя е също в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за да  бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

Какви възможности предоставя проектът Fast Tracking Success?

За млади специалисти, завършващи своето висше или професионално средно образование

Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори. По този начин те ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. В същото време това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти.

За инвеститори, които се позиционират в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“

Инвеститорите ще имат достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят и „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят.

За участващите университети и професионални гимназии

Университетите, които се включват в проекта Fast Tracking Success ще създават добавена стойност за своите студенти чрез предоставянето на възможности за добра реализация във водещи компании. Чрез системния обмен на информация, те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което позволява по-ефективното планиране на предлаганите програми. Това взаимодействие ще доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане и подобряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират професионална реализация по специалността си след завършване на своето образование.

В рамките на проекта за кариерно развитие Fast Tracking Success компанията е сключила меморандуми за сътрудничество с 12 учебни заведения:

∙ Софийски университет
∙ УНСС
∙ Варненски свободен университет
∙ Нов български университет
∙ Русенски университет „Ангел Кънчев“
∙ Технически университет в София
∙ Лесотехнически университет в София
∙ Югозападен университет – Благоевград
∙ Висше училище по телекомуникации и пощи
∙ Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
∙ ПГТЕ "Хенри Форд"
∙ Военна академия

В началото на февруари 2019 г. беше организирана Кръгла маса на тема „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“, на която присъстваха представители на университетите и професионалните гимназии, с които НКИЗ има сключен меморандум. На нея беше обсъдена идеята за създаване на майсторски специализирани и професионално насочени класове, в които мениджъри от водещи компании и инвеститори в нашите зони да изнасят лекции в университетите и професионалните училища.

Международно признание

През ноември 2019 г. инициативата Fast Tracking Success се класира в челната тройка на международния конкурс Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2019 г., организиран от Европейската комисия. Това стана на официална церемония в Хелзинки, Финландия, по време на ежегодната Асамблея на малки и средни предприятия.

Преди това иновативният проект взе и национално отличие от Министерство на икономиката.


Искате да станете част от проекта Fast Tracking Success?

Ако желаете да се включите в проекта Fast Tracking Success, пишете ни на office@nciz.bg!