Контакти

Национална компания индустриални зони ЕАД

ул. Ангел Кънчев № 1
1000 София
+359 2 8902 902
+359 2 9871 684 (факс)
Работно време: от понеделник до петък: 9.00 - 17.30 часа
www.industrialzones.bg www.nciz.bg
office@nciz.bg