За НКИЗ ЕАД


„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е дружество към Министерството на икономиката. Компанията проектира, развива и управлява индустриални паркове, индустриални и свободни зони.

Компанията подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите, съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура.

„Национална компания индустриални зони“ предлага промишлени терени и производствено-складови помещения в зони с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки.

Компанията управлява 13 проекта в цялата страна с обща площ над 8 милиона квадратни метра.

Осем действащи проекта са в София, Бургас, Видин, Русе, Стара Загора, Телиш, Свиленград и Варна. В развитие са пет проекта – в Кърджали, Симитли, Карлово, Суворово и София-Запад.


В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Закупуване на терен в държавна индустриална зона или парк

За да закупите терен в държавна индустриална зона или парк, е необходимо да сте инвеститор, сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите.

Процедурата протича в следните стъпки:

- Избира се (с участието и на инвеститора, и на НКИЗ) конкретен имот, който отговаря на изискванията и нуждите на инвеститора;
- Подава се инвестиционно намерение към НКИЗ ЕАД (опростен формуляр с основните параметри на проекта);
- Протича процедура по издаването на сертификат за клас инвестиция от Българската агенция за инвестиции;
- Подписва се предварителен договор за покупка на терена, а след това – и окончателен.