Ръководство

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор.


Изпълнителен директор: Инж. Младенка Мангезова