Национална контактна точка на Световната организация на свободните зони

През м. декември 2019 г. Световната организация на свободните зони (СОСЗ) и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписаха Споразумение, с което НКИЗ беше определена за Национална контактна точка – позиция, която се занимава с информационния обмен между СОСЗ и екосистемата на свободните зони в съответната държава.
Към настоящия момент НКИЗ ЕАД е Национална контактна точка към Световната организация на свободните зони (World Free Zones Organization). В това качество, съгласно подписаното споразумение (от март 2022), НКИЗ се явява основна контактна точка, представляваща България, и обменя информация и актуални материали с Регионалния офис към Световната организация на свободните зони