Национална контактна точка на Световната организация на свободните зони

През м. декември 2019 г. Световната организация на свободните зони (СОСЗ) и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписаха Споразумение, с което НКИЗ беше определена за Национална контактна точка – позиция, която се занимава с информационния обмен между СОСЗ и екосистемата на свободните зони в съответната държава.