Нормативна база

Закон за насърчаване на инвестициите
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за местните данъци и такси
Закон за ДДС
Закон за публичните предприятия
Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Закон за индустриалните паркове

Заявление за инвестиционни намерения

Бизнес наръчник за малки и средни предприятия - Обща информация


Политика за оповестяване на информацията на НКИЗ ЕАДПравилниците за цялостна организация на Индустриалните паркове, със собственик и оператор НКИЗ ЕАД:

Правилник за цялостната организация в „Индустриален парк София-Божурище“

Правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриален парк Видин

Правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриален парк Плевен – Телиш

Правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриален парк Карлово

Правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриален парк Суворово

Правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Високо технологичен парк Симитли