Членство в търговско-индустриални камари и работодателски организации

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е член на следните организации:

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/

Българска търговско-промишлена палата /БТПП/

Германо-Българска индустриално-търговска камара /ГБИТК/

Българско-турска търговско-индустриална камара /BULTIṢAD/