Партньорство с местната власт
„Национална компания индустриални зони“ си сътрудничи активно с местните власти.

 

Подписани са редица меморандуми за сътрудничество с цел развитие на „ад хок“ проекти за изграждане на нови индустриални паркове на територии на различни общини, като

 

• Община Благоевград

• Община Бургас
• Община Враца
• Община Горна Оряховица
• Община Казанлък
• Община Кюстендил
• Община Перник
• Община Сандански

• Община Сливен
• Областна администрация Ловеч 

На съответните места местните власти са идентифицирали терени, подходящи за индустриални цели, които НКИЗ предлага на потенциални инвеститори, интересуващи се от възможности за инвестиция в региона.

 

Меморандумът за сътрудничество дава възможност НКИЗ да промотира терените и при проявен инвестиционен интерес към терен в съответната община, да реализира съответния „ад хок“ проект с местната власт за бързо развитие на терена с необходимата инфраструктура за целите на проекта на конкретния инвеститор.

 

Целта е съвместната работа между НКИЗ и българските общини до доведе до развитие на регионите чрез нови инвестиционни проекти.