Общински терени

НКИЗ си сътрудничи активно с местните власти в цялата страна. Подписани са 4 меморандума за изграждане и развитие на нови индустриални зони.

На съответните места местните власти са идентифицирали терени, подходящи за индустриални цели, които НКИЗ предлага на потенциални инвеститори, интересуващи се от възможности за инвестиция в региона.

Меморандумът за сътрудничество дава възможност НКИЗ да промотира терените и при проявен инвестиционен интерес към терен в съответната община, да реализира „ад хок“ проект с местната власт за бързо развитие на терена с необходимата инфраструктура за целите на проекта на конкретния инвеститор.

Целта е съвместната работа между НКИЗ и българските общини до доведе до развитие на регионите чрез нови инвестиционни проекти.