Министерство на икономиката и индустрията обсъди предприемането на спешни мерки за осигуряване на нова пътна връзка към Индустриален парк София-Божурище

Възможностите за финансиране и предприемане на спешни действия по изграждането на пътна инфраструктура, която да осигурява още един транспортен достъп до Индустриален парк София-Божурище, бяха обсъдени на съвместна среща между Министерство на икономиката и индустрията, представители на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, Столична община, МРРБ и АПИ.

Министър Богданов изтъкна, че изграждането на нова връзка към парка е приоритетна задача за решаване, тъй като втори транспортен достъп до Индустриалния парк ще облекчи трафика и логистиката на компаниите , които оперират там.

На срещата бяха набелязани конкретни стъпки като изготвяне на актуален анализ на трафика от и до гр. Божурище, подготовка за стартиране на дейностите по изготвяне на проект за ПУП, включително комуникационно транспортни планове към тях, както и възможности за осигуряване на финансиране, за да се намери най-доброто решение за инвеститорите в Индустриалния парк и за гражданите на община Божурище, като се облекчи индустриалния трафик.