"Национална компания индустриални зони" ЕАД и УНСС подновиха меморандума си за сътрудничество

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД г-н Константин Палавеев и ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров подновиха меморандума за сътрудничество между двете институции, като наблегнаха на значението на сътрудничеството между университетите и бизнеса за привличане на работна ръка и подобряване на инвестиционния климат и икономическата ситуация в България. Бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата пред реализацията на младите хора в България.

Сътрудничеството между НКИЗ ЕАД и УНСС ще способства за ускорено професионално изграждане на младите специалисти чрез стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в държавните индустриални зони от портфолиото на НКИЗ. Също така ще бъде осъществена двупосочна връзка между учебните заведения и бизнеса. Освен да осигурява възможности на студентите, ще се работи и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

В индустриалните паркове от портфолиото на НКИЗ ЕАД вече работят компании и високотехнологични фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Швейцария и др.