НОВ МАЩАБЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ИП СОФИЯ-БОЖУРИЩЕ

На 06 юли 2022 г. между Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ ЕАД) и „ЛИДЛ България ЕООД & КО.“ КД бе подписан договор за покупко-продажба на терен с площ 195 219 кв.м. за изграждане на складова база за готова продукция и пакетирани стоки, административни помещения и офиси, и технически помещения на територията на Индустриален парк София- Божурище.

Локацията, избрана от германската търговска верига за изграждане на складов и административен център, е една от най-атрактивните в страната, предвид стратегическото й местоположение, както и наличието на квалифицирана работна ръка и инфраструктура. Инвестицията е свързана с разкриването на над 80 работни места след влизането на обекта в експлоатация, като плановете на компанията са да инвестира над 50 милиона лева.

Това е пореден инвестиционен проект от сериозен мащаб в рамките на Индустриален парк София-Божурище, който включва изцяло нови технологични решения, част от които се адаптират спрямо последните тенденции и опит в модерната търговия.

НКИЗ ЕАД отчита значителен ръст на инвестициите в проектите, договорени за реализация в държавните индустриални паркове и зони за първата половина на 2022 г. Само в Индустриален парк София- Божурище от декември м.г. до 15 юли 2022 г. са подписани 3 договора за изпълнение на инвестиционни проекти на стойност 61,65 милиона лева с чуждестранни и български фирми. Близо 40 търговски предприятия са проявили интерес към терени, собственост на НКИЗ ЕАД, като за посочения период са подадени 15 заявления за инвестиционни намерения. Компаниите, проявили инвестиционен интерес, са от секторите производство на биохрани, производство на козметика, логистика и др.