НКИЗ ЕАД представи свой проект в Българо-корейския форум “Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея”

На 31.10.2022 г., „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД бе поканена да представи своето участие в проект „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“, по Програма за споделяне на знания и опит 2021/22 - Knowledge Sharing Program (KSP). Презентацията се проведе по време на Българо-корейския форум “Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея ”, организиран от "Висше училище по телекомуникации и пощи" в гр. София.

 

Събитието беше организирано под патронажа на Н.П. посланика на Република Корея в България, г-н Ли Хо-шик,  който откри форума с встъпително приветствие към участниците.

 

Програмата на форума имаше два основни акцента, по които участниците представиха своите проекти и постижения:

1. Дигиталната трансформация на бизнес структури от Република Корея и Република България
2. Дигиталната трансформация на висшите училища и научните организации на Република Корея и Република България

 

В своята презентация НКИЗ ЕАД представи същността и приоритетите на дейността си, както и резултатите от успешно приключилия през месец септември 2022 г. проект „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“, в който се включи през 2021 г., по покана на Корейския институт за развитие (KDI). Основна цел на проекта бе запознаването на участниците с корейския опит и постижения при изграждането и развитието на интелигентни индустриални паркове, както и да получаването на ценни препоръки и насоки от корейските изследователи, които НКИЗ ЕАД да използва в бъдещото изграждане на модерни, дигитални и иновативни индустриалните паркове.