НКИЗ ЕАД ще участва в проект за нова индустриална зона край Варна

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД започва работа върху проект за изграждане на нова индустриална зона на терен от 4500 дка, която ще се намира на територията на Община Аксаково.

Проектът ще се реализира със съвместните усилия на компанията и общинските власти на Варна и Аксаково, като неговата крайна цел е създаването на нова и модерна индустриална зона, която да промени изцяло икономическия облик на региона.

През тази година се планира да започне процесът по подготовка на терените за обособяване на индустриалната зона, а през следващата - реалното изпълнение на проекта, като очакванията са, че съвместната работа между държавата и местната власт ще доведе до постигане на по-ефективни и бързи резултати.

Идеята за новата индустриална зона е да развива производства в областта на хранително-вкусовата промишленост, както и индустрии с висока добавена стойност, които да създадат една ефективна икономическа среда във Варненския регион, с още по-добри възможности за бизнес и инвестиции.