НКИЗ и Област Хасково в преговори за нов съвместен проект на индустриален парк

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, д-р Антоанета Барес, посети гр. Хасково като продължение на инициативата на компанията да поддържа партньорски взаимоотношения с представителите на местната власт с цел съвместно развитие на индустриални зони и паркове в страната. 

Д-р Барес се срещна с инж. Минко Ангелов, областен управител на Хасково и г-н Мартин Узунов, зам. областен управител и бяха обсъдени възможностите за съвместно партньорство и сътрудничество. Поканата беше по повод вече идентифициран подходящ терен от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, който би могъл да бъде развит като индустриален парк.

На място бе направен оглед на бившето военно летище Узунджово, което е с изключително добра локация и транспортна свързаност -  в близост до българо-турската и българо-гръцката граница (на около 80 км), само на 5 км от магистрала Марица, в близост до пристанище Бургас и пристанище Александруполис. През територията на областта преминават два ключови трансконтинентални коридора. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул и Азия, а вторият - Северна Европа със Средиземноморието. Тези характеристики на терена са част от предпоставките за превръщането му в перспективен индустриален парк.

Също така теренът разполага с бетонна писта за излитане и кацане и пътеки за рулиране, което дава възможност, върху същият да бъде изградено карго летище.