НКИЗ И СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД д-р Антоанета Барес и ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов проф. д-р Марияна Божинова подписаха пореден меморандум за сътрудничество.

Като държавна компания, която развива и управлява индустриални паркове и зони, НКИЗ ще помага в подготовката и реализацията на младите хора, които завършват Свищовската академия, чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, които работят в индустриалните паркове и зони, управлявани от компанията. Целта на партньорството между НКИЗ и Стопанската академия е преодоляването на младежката безработица и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри.

Освен да осигурява възможности на студентите за стажове и постоянна работа, подписването на меморандума е сериозна стъпка в подкрепа на настоящите и бъдещите инвеститори в държавните индустриални паркове и зони с цел да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред реализацията на инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти в ключови сектори.