НКИЗ откри парково пространство и паркинг в ИП София – Божурище

На 6 юли 2023 г. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД откри новопостроените си обекти – паркинг и парково пространство в индустриалния парк София Божурище. Паркът до столицата е пилотен проект за компанията и основен притегателен център на инвеститорския интерес в страната.

Гости на събитието бяха представители на фирмите – инвеститори, позиционирали своите производства в индустриалния парк, представители на БАИ, представители на висши учебни заведения, партньори на НКИЗ и други гости.

Новооткритото парково пространство е изградено по проект на Анита Михалева  – дипломант от Лесотехническия университет, спечелилата първо място в конкурс за студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ за проектни предложения за благоустройство и озеленяване на прилежащите пространства в ИП София – Божурище в рамките на проект: „Допълващо застрояване с обслужваща функция - офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито“.

Вторият новооткрит обект в ИП София - Божурище е паркинг със 100 паркоместа, който отговаря на най-модерните изисквания. Обектът разполага с 4 броя паркоместа за хора в неравностойно положение, както и две места за електромобили със зарядни станции с мощност по 22kW.