НКИЗ стана член на Българо-румънската търговско-промишлена палата

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД бе приета за член на Българо-румънската търговско-промишлена палата /БРТПП/.

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС. Палатата предоставя широка гама от информационни и консултантски услуги за бизнес средите от България и Румъния.

С членството си в Българо-румънската търговско-промишлена палата „Национална компания индустриални зони“ ЕАД цели задълбочаване на контактите си и привличане на инвеститори от Румъния. Компанията развива приоритетно три индустриални зони в Северна България  - Индустриален парк -Телиш, Индустриален парк - Видин и „Свободна зона – Русе“ ЕАД.

Членството ще допринесе и за обмяна на опит с румънски индустриални зони и популяризирането на терените и парковете от портфолиото на Компанията.