НКИЗ ВЗЕ УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО-КОРЕЙСКИ СЕМИНАР ПО ПРОГРАМАТА KNOWLEDGE SHARING

На 8-ми юни 2022 г. в „Индустриален парк София – Божурище“ се проведе Работен Семинар по проект „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“, който „Национална компания индустриални зони“ ЕАД изпълнява по Програма за споделяне на знания и опит 2021/22 - Knowledge Sharing Program (KSP), като участва в нея съвместно с Министерството на икономиката и индустрията на България, Корейския Институт за Развитие (KDI) и южнокорейското Министерство на икономиката и финансите.

Семинарът бе открит от бившия министър на икономиката на знанието на Република Кореа, г-н Джунг-Кюнг Чой. От българска страна приветствие направи Изпълнителният директор на НКИЗ, д-р Петко Николов, който акцентира върху важността на използването на иновативни и дигитални технологии за повишаването на потенциала на индустриалните зони и паркове в България и значението на споделянето на корейския опит и добри практики в тази област.

В рамките на семинара бяха обсъдени следните теми:

  • Разработване на модел на иновативен и дигитален индустриален парк;
  • Развитие на кооперативен механизъм за укрепване на иновативните и дигитални способности на всички участници/организации в индустриалните паркове;
  • Създаване на ново разработена инкубаторна екосистема с използване на иновативни и дигитални технологии в индустриални паркове.


Участие в събитието взеха г-н Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на Икономиката и Изпълнителният директор на Българска Агенция за Инвестиции, г-н Богдан Богданов.