Осигурени са средства за нова електрическа подстанция в „Индустриален парк София — Божурище”

Правителството прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София.

С решението се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София чрез парична вноска на обща стойност в размер на 44,8 млн. лв.

Отпуснатото финансиране е целево, като 23.5 млн. лв. са предвидени за проектиране и изграждане на нова електрическа подстанция и довеждаща електропреносна инфраструктура в „Индустриален парк София — Божурище”.

В резултат на засиления интерес и бързото развитие на парка през последните няколко години НКИЗ търсеше начин за осигуряване на допълнителни електрически мощности, необходими за успешната реализация както на бъдещи, така и на настоящи инвестиционни проекти. Благодарение на отпуснатото финансиране НКИЗ ще е в състояние да намери трайно решение на проблема с недостига на мощности.

Към момента НКИЗ е в преговори с инвеститори от няколко държави, възнамеряващи да реализират различни по обем и характер производствени дейности на територията на парка. Изграждането на електрическа подстанция ще позволи на компанията да обезпечи тези проекти и да привлече местни и чужди инвестиции за над 70 млн. евро, които ще разкрият над 500 работни места.

Останалата част от одобреното финансиране в размер на 21,3 млн. лв. ще бъде насочена за инфраструктурното развитие на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, която е дъщерно дружество на НКИЗ, създадено с цел привличане на стратегически инвестиции в сектор автомобилостроене.

С развитието на двете зони ще се стимулира навлизането на преки чуждестранни инвестиции и ще се подпомогне устойчивото икономическо развитие на страната в дългосрочен план.