Уважаеми инвеститори и партньори

Уважаеми инвеститори и партньори,

 

С настоящото ви уведомяваме, че считано от днес, 30.05.2024 г. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД има нов изпълнителен директор – инж. Младенка Мангезова.

Младенка Мангезова е строителен инженер, магистър от Университета по архитектура, строителство и геодезия, с опит в областта на развитието на индустриалните паркове, управлявани от НКИЗ.

Членове на Съвета на директорите на НКИЗ ЕАД, вписан в Търговския регистър, са Младенка Мангезова, Яна Младенова и Огняна Йоргова.

Усилията на новото ръководство ще бъдат насочени към ускоряване на дейността по изграждане и развитие на националните индустриални зони, управлявани от НКИЗ, с оглед създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори с високотехнологичен профил, съобразени със спецификата и възможностите на локациите.

 

С уважение,

екипът на „НКИЗ“ ЕАД