Индустриална зона Загоре

Обща площ: 115 454 кв. м

Общ брой терени: 11

От януари 2019 г. НКИЗ е акционер в „Индустриална зона Загоре“ с предмет на дейност изграждане, управление и развитие на индустриални зони, както и отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи. Зоната е с обща площ от 115 454 кв. м. и се намира в гр. Стара Загора. Терените разполагат с отлични транспортни връзки, електричество, газификация, водоснабдяване и канализация и са разположени на пътя Стара Загора – Бургас и на 10 км от магистрала Тракия.

Към края на 2021 г. са сключени 4 окончателни договора за продажба на терени с фирми в сферата на логистиката и производството. Общият размер на инвестициите е 19 400 млн. лева, като се очаква да бъдат разкрити 127 работни места.

Свободни площи в „Индустриална зона Загоре“ (към месец декември 2021):

Свободните площи в „Индустриална зона Загоре“ са  49 138 кв.м.

Повече информация за зоната може да намерите тук.