Община Враца

Разположена в Северозападната част на Република България, община Враца заема територия от 697 кв. км. и е с население от 63 473 души, по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2019 г.

През област Враца преминават два европейски транспортни коридора. Коридор №4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – Видин – Враца – София – Солун/Пловдив – Хасково – Истанбул) е удобна връзка към столицата и Дунав мост 2, също и Коридор № 7 (р.Рейн – р.Майн – р.Дунав). В града се намира жп гара, която дава възможност за превоз на хора и товари, чрез железопътен транспорт.

Икономика. Икономиката на община Враца се отличава със своя индустриален профил. Институтът по пазарна икономика определя преработващата промишленост като отрасъла с най-голям дял в местната икономика.

Пазар на труда. Равнището на безработица в община Враца е близко до средното за страната. За 2019 г. населението в трудоспособна възраст е около 40 хил. души, според информация на НСИ.

Инвестиции. Основна част от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в област Враца се реализират в община Враца. Данните на Института по пазарна икономика сочат, че стойностите на ПЧИ на човек от населението в общината са над два пъти повече от инвестициите на човек в областта.

Община Враца разполага с 10 имота с площ между 4 дка и 83 дка, които са частна-общинска собственост и могат да бъдат отдадени под наем или продадени на инвеститори от страната и чужбина. Пет от идентифицираните терени са разположени един до друг и могат да обособят бизнес зона с площ от над 200 дка. Имотите са свързани с електричество, вода и канализация, а до някои от тях има и газоподаване.