Уважаеми инвеститори и партньори

Уважаеми инвеститори и партньори,

 

С настоящото ви уведомяваме, че считано от 31.07.2023 г.„Национална компания индустриални зони“ ЕАД има нов изпълнителен директор – г-н Константин Палавеев.

Г-н Палавеев е финансист с богат професионален опит в сферата на публичните компании, включително инвестициите, финансите и управлението на активи.

Усилията на новото ръководство ще бъдат насочени към развитието и изграждането на индустриални паркове и зони с подходяща инфраструктура и осигуряване на предвидимост за инвеститорите, при максимална прозрачност в управлението на публичния ресурс.

Една от основните задачи ще е утвърждаването на устойчива и благоприятна бизнес среда в индустриалните зони, управлявани от компанията.

 

С уважение,

екипът на „НКИЗ“ ЕАД